THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

Xem Thêm

LỊCH KHAI GIẢNG

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

– Đại học, Đại học văn bằng 2
– Liên thông Trung cấp, Cao Đẳng lên Đại học
– Hạn cuối nhận hồ sơ: 14/12/2018
– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 28/12/2018.
– Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2019.

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

– Đại học, Đại học văn bằng 2
– Liên thông Trung cấp, Cao Đẳng lên Đại học
– Hạn cuối nhận hồ sơ: 14/12/2018
– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 28/12/2018.
– Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2019.

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

– Đại học, Đại học văn bằng 2
– Liên thông Trung cấp, Cao Đẳng lên Đại học
– Hạn cuối nhận hồ sơ: 14/12/2018
– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 28/12/2018.
– Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2019.

ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

– Đại học, Đại học văn bằng 2
– Liên thông Trung cấp, Cao Đẳng lên Đại học
– Hạn cuối nhận hồ sơ: 14/12/2018
– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 28/12/2018.
– Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2019.

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP ĐÀO TẠO & CẤP BẰNG

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

 

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn

 

TRUNG CẤP CHÍNH QUY

1. Xét tuyển hồ sơ (không thi đầu vào).
2. Đã tốt nghiệp THCS, THPT, TCN, CĐ, ĐH.
3. Ngành hot: SPMN, Nhà hàng khách sạn